Brněnský rekreační stolní tenis, spolek

       PROPOZICE

otevřeného přeboru jednotlivců 2018

A.    Všeobecná ustanovení

1.      Pořadatel:                             Brněnský rekreační stolní tenis, spolek (dále BREST)

2.      Datum uspořádání:              sobota 3.3.2018

3.      Místo:                                    hala TTC Moravská Slavia, Brno, Vojtova 12

4.      Ředitelství soutěže:

·         Ředitel:                            Jaroslav Juras

·         Vrchní rozhodčí:              Roman Janda

·         Hospodář:                        Zdeňka Křížová

·         Jednatel (informace):       Luděk Vodica (603 332 897)

5.      Přihlášky: jmenovité, řádně vyplněné přihlášky (příloha) zašlete e-mailem na adresu: LVODICA@SEZNAM.CZ do 25.2.2018

Přihlášky do čtyřher se podávají na místě.

POZOR!!!   Je třeba zaslat přihlášky předem a včas, aby STK mohla řádně připravit systém a časový rozpis. Hráč se může odhlásit ( možno i telefonicky na 603 332 897, - uvést jméno, družstvo a soutěž, ze které se odhlašuje) nejpozději úterý 27.2.2018 do 10 00 hod.

Každý řádně neodhlášený hráč je povinen za sebe zaplatit pokutu Kč 100,- hospodářce BREST. Hráči se do zaplacení pokuty pozastavuje činnost!

Hráči se mohou přihlásit i v době prezentace do soutěží v den turnaje, budou však zařazeni pouze v případě, že v losovacím plánu bude místo.

6.      Startovné pro nečleny BREST: Kč 100,-

7.      Losování: proběhne po uzavírce přihlášek, nejpozději v pátek 2.3.2018

 

B.   Technická a ostatní ustanovení

1.      Předpis: hraje se podle pravidel stolního tenisu, SŘ BREST a podle ustanovení těchto propozic.

2.      Míčky: 40mm celuloidové, dodá pořadatel

3.      Soutěžní disciplíny:

-            A dvouhra mužů (hráči I. ligy BREST doplněni podle žebříčku o přihlášené
z II. - VII. ligy BREST, případně neregistrované)

-            B dvouhra žen

-            C čtyřhra mužů

-            D čtyřhra žen

-            E smíšená čtyřhra

-            F dvouhra mužů (nehrající I. ligu BREST, nebo kteří v ní odehráli méně než 6 zápasů)

4.      Systém soutěže:

- soutěže jednotlivců  - 1. kolo skupinový

- 2. kolo vyřazovací na jednu porážku

- čtyřhry                      -  vyřazovací na jednu porážku

Pořadatel si vyhrazuje právo změny hracího systému.

Nasazení bude provedeno podle výsledků v 1. polovině soutěží družstev 2017/18

5.      Podmínky účasti:

a)         turnaje se mohou zúčastnit členové BREST a neregistrovaní (v jakékoliv soutěži stolního tenisu!!!) hráči, nečleni BREST

b)        hráč startuje na vlastní nebezpečí, s vědomím svého zdravotního stavu

6.      Časový pořad:

           7 30 –   8 00         prezentace hráčů do soutěže F

           8 00                   zahájení soutěže F

           9 00 –   9 30       prezentace hráčů do soutěže A

         10 00                   zahájení soutěže A

         10 00 – 11 00       prezentace hráčů do soutěže C

         11 00 – 11 30       prezentace hráčů do soutěže B

cca    11 30 – 12 00         V A L N Á   H R O M A D A   B R E S T

         12 30                   zahájení soutěže B

                                   prezentace hráčů do soutěže C, D a E

         12 30 – 18 00       pokračování soutěží

         cca od 19 hod.  v restauraci „ U Hovězího pupku“,

                                   LCS Bussines  centre, a.s., Vídeňská 55 (cca 5 minut od herny)

7.      Rozhodčí: rozhodčí ke stolům určuje vrchní rozhodčí, převážně z poražených hráčů.

8.      Protesty: protesty podávají hráči řediteli soutěže s vkladem Kč 100,-, jež bude při uznání oprávněnosti protestu vrácen.

9.      Ceny:  oceněni budou hráči, kteří se umístí do čtvrtého místa.

 

Tento turnaj byl schválen výborem BREST.

 

                                                               Jaroslav Juras,

                                                               předseda BREST