Diskusní fórum by mělo sloužit návštěvníkům bresťáckého webu k možnosti reagovat na různé události ze soutěží BREST, na materiál kterým hrajeme, na podmínky při hře apod. Pokud hledáte tým za který by jste chtěli hrát nebo naopak hledáte hráče na doplnění týmu, tak prosím klikněte na diskuzní fórum: Hledá se hráč / tým. Prosím všechny uživatele o slušné a korektní příspěvky.

Diskuse

změna výšky stropu v SŘ

Petr Barvínek | 12.09.2019

Odpověď panu Luďkovi Vodicovi.
O jakou dotčenou hernu se jedná? Návrh tedy podala herna? Vlastně dotčené družstvo, jehož jméno nesmíme vyslovit.
Otázky zněly. Na čí popud? Proč 2,60m, co je výška stropu. Žádné odpovědi.
Zato jsme se dozvěděli, že SŘ se mění podle fotek a hlavně tak, aby to vyhovovalo družstvům, která tato pravidla trvale porušují. V SŘ máte, že v prostoře, která tato kriteria (dodávám hrubě) nesplňují, je možno odmítnout hrát a navrhnout náhradní prostoru. Tu je domácí družstvo povinno přijmout. Tečka. Problém je, že jsem postupoval přesně podle SŘ.
Držme se merita věci. Jedná se o bod 7.3. O této problematice, jsem Vás informoval a navrhoval řešení již v roce 2013 nebo 2014. Nestalo se nic.
Poněvadž však z Vaší nynější odpovědi vyplývá, že schválená kritéria chcete měnit dle aktuální potřeby těch, kteří tato kritéria nechtějí anebo neumějí dodržovat, navrhuji, abyste předmětný bod 7.3. a body další s tím související zrušili:
Nové nahrazující znění by znělo: Všechny technické parametry hracího prostoru jsou variabilní podle prostory, které si zvolilo domácí družstvo k utkání. Tato prostora by měla být uzavřená.
Takto budou všichni spokojeni, dokonce se některým i uleví, že už vlastně nic porušit nemůžou. Navíc si pocvičíme různé herní styly a nebudeme otravovat soupeře s tím naším.
Vy jste úpravu s 2.60m schválili potajmu bez jakékoliv diskuse nebo upozornění ostatních zúčastněných, natož snad celé základny. Mě teda nikdo na nic neupozornil. Nevím, jestli by vůbec takto za zády projednaná úprava měla být platná. Postupovali jste také přesně podle svých předpisů k takto důležité změně?
Já naopak žádám, aby se tento můj návrh dostal ke všem kapitánům, tak aby se k němu mohli všichni vyjádřit.
Pokud by se tento můj návrh ujal, můžeme si pak svorně zvolat: „Vzhůru do utkání Brněnského REKREAČNÍHO stolního tenisu“
Tedˇmi to připadá, že se spíše mnohým stýská po jevištích a zrcadlových sálech.
Obávám se, že postupným snižováním požadavků na hrací prostor budeme za chvíli jako v bajce o lišce a čápovi. Jenom nevím, kde mám tak narychlo sehnat vhodný džbán a jestli se mi vůbec chce.
Za daleko užitečnější pro rozvoj BREST bych například považoval, kdybychom se zabývali utkáními na 1 stole. Čekat vždy hodinu, než na mě přijde řada a trávit na utkání 4-5h, nepovažuji zrovna za příjemnou rekreaci. Nebo pálkami ITTF s desetiletí starými a vybouchanými potahy, z kterých pak jde co úder to originál.
Závěrem: Nikdy jsme neodmítli nastoupit do utkání. Ale trvali dle SŘ na náhradní prostoře. Do domluveného utkání v náhradní prostoře (X-aréna) pak nenastoupilo jedno velmi dotčené družstvo pravděpodobně z oné dotčené „herny“.

Re: změna výšky stropu v SŘ

Lubomír Machálek | 13.09.2019

Vážený pane Barvínku, dovolte mi, abych Vás upozornil, že pokud bychom se drželi striktně SŘ, pak bychom museli zakázat hernu Hravý bar pro účely Brestu. Ve článku 7.3 je kromě jiného uvedeno:

Světlo je umístěno tak, aby nepřekáželo ve hře a neoslňovalo hráče. Minimální příkon světelného zdroje je 300 W při výšce 2 m nad středem stolu. Je-li příkon větší, lze výšku zvětšit.

Těch pár zažloutlých zářivek nad každým stolem zcela určitě 300 W nedá, nemluvě o zcela nevyhovujícímu prostředí (hluk, nedůstojná šatna hlavně pro ženy atd.).
Re: Re: změna výšky stropu v SŘ

Petr Barvínek | 16.09.2019

Vážený pane Machálku. Děkuji za Váš názor ke snížení minimální výšky stropu v SŘ ze 3m na 2,60m. Možná jste si nevšimnul, ale já jsem nikomu nic nezakazoval, ani jsem žádnou hernu nejmenoval. Jsem jen toho názoru, že by všechny měly dosahovat alespoň přibližně těch minimálních rozměrů, uvedených v SŘ a měřitelných nebo proveditelných parametrů, či kritérií.
Příkon 300 W. To je mi také záhada. To mi vypovídá pouze o tom, kolik zaplatím za elektriku. O kvalitě osvětlení to nevypovídá zhola nic. Ty zažloutlé zářivky ani nejsou zářivky a mají teplotu světla 4000 K, což je teplá denní BÍLÁ. Pokud víte o nějaké zažloutlé, nahlašte ji prosím obsluze, hned ji sám osobně vyměním. Abych dosáhl oné hodnoty 300W, musel bych jich mít na každém kurtu 17. Krát sedm kurtů. Za to bych měl už ojeté auto. Nebo přinejmenším novou elektrokoloběžku. Ještě mám jednu záhadu. Už jste zkoušel měřit teplotu už ani nevím v jaké úrovni síťky. Proč zrovna tam?
Kdybychom měli hledat chyby nebo nedostatky u všech prostor, ve kterých se hraje BREST, budeme tu takhle psát ještě příští vánoce. Mě jde o nesmyslnost některých ustanovení bodu 7.3 a tím pádem i o markantní, zdůrazňuji markantní, nedodržování těch smysluplných. Proto navrhuji tento bod zrušit. Jste pro?
Co se týče hlučnosti i pro RISA K. Ti někteří hluční, to jsou právě hráči brněnského rekreačního stolního tenisu. Nezaměňovat s hráči BREST, ale ti vlastně hrají také rekreačně a kupodivu jsou také někteří velmi hluční. Aby se v tom jeden vyznal.
Vím, že šatna není ideální, ale ženy mají k dispozici poměrně velký prostor zakrytý závěsem, asi tak jako u zkušebních kabinek v mnohých obchodních domech.
Se srdečným pozdravem Petr Barvínek.

Re: změna výšky stropu v SŘ

RisaK | 13.09.2019

Mě se třeba v Hravém baru taky vyloženě prostředí herny nelíbí, stejně jako v jiných větších hernách. Je tam fakt velkej hluk a furt tam někdo chodí/přechází, což někoho může rušit. Ale aspoň tam točíte pivo narozdíl od jiných heren. Krása je právě v tom, že jsou ty herny po Brně rozesety všude možně a s různými specifiky.

Re: změna výšky stropu v SŘ

Luděk Vodica - předseda STK | 14.09.2019

Dobrý den pane Barvínku ,
pokud píšete, že jste neobdržel odpovědi na své otázky, tak buď jste moji odpověď nečetl pozorně nebo záměrně píšete „nepravdu“. Nevím proto, zda má smysl reagovat i na Vaše další poznámky ale přesto to zkusím:
Na čí popud a proč : viz. 1. odstavec mého textu v příspěvku, kde odpovídám jako předseda BREST. Věnujte prosím pozornost poslední větě v tomto odstavci.
Výška stropu – viz. 2.odstavec mého textu tamtéž.
Konkrétní družstvo ani hernu jsem neuvedl záměrně – na Vámi požadované vyjádření souhlasu či nesouhlasu s touto změnou od ostatních družstev to nemá žádný vliv. (Předkladatele změn neuvádím ani na schůzích STK – vyloučí se tím možná osobní předpojatost k osobě předkladatele, což přispívá k objektivitě rozhodování.)
Ad návrh Vašeho řešení z října 2014 - závěr byl ten, že svůj návrh rozešlete ostatním vedoucím družstev… Poprosil jsem Vás tehdy abyste tento návrh zapsal do posezónního dotazníku – jestli se nemýlím tak jste minimálně dotazník neposlal. I přesto byl SŘ upraven dle Vašeho návrhu s výjimkou požadavku na kontrolu a schválení herny vedoucím příslušné ligy - viz. bod 7.4. SŘ, takže ani zde nemáte pravdu“.
Stěžujete si, že s Vámi nikdo změny nekonzultoval – a jak byste si to představoval? Nyní je vše nastaveno tak, že vedoucí jsou požádáni o vyplnění dotazníků (návratnost odhadem 15%), které zpracuji a předložím k projednání STK a následně schválením výboru. Tyto změny musí být zapracovány před vyhlášením následující sezóny (obdržel jste je současně s podklady pro přihlášení a akceptoval jste je zasláním přihlášky). Účast v BREST-u není povinná a pokud Vám naše pravidla nevyhovují, je Vaší právem se našich soutěží neúčastnit a hrát tam, kde Vám to bude vyhovovat víc.
Ad hraní na 1 stole: pochybuji o utkání, trvajícím 4-5 hodin (naše družstvo hraje dlouhodobě na 1 stole a nejdelší utkání trvalo cca 3:40, jinak okolo 2:30 hod.). I tento bod však souvisí s nedostatkem odpovídajících heren v Brně.
Ad potahy: pokud bude obecný zájem kontrolovat potahy soupeře se seznamem potahů schválených ITTF, ale to musí někdo tuto změnu navrhnout. (Nicméně toto stejně vyřeší problém s „vybouchanými“ potahy).
Ve svém příspěvku žádáte, aby se váš „návrh“ dostal k ostatním vedoucím - nic Vám nebrání všechny oslovit (kontaktní údaje najdete na webu). Pokud jej uvedete v posezónním dotazníku, STK jej projedná.
K ostatním částem Vašeho příspěvku se ani nemá smysl vyjadřovat – každý si udělá obrázek sám.

Pozn. Pokud chcete reagovat na nějaký příspěvek, nezakládejte prosím nové vlákno ale použijte tlačítko „Odpovědět“ u daného příspěvku – děkuji.

Re: Re: změna výšky stropu v SŘ

Petr Barvínek | 16.09.2019

Vážený předsedo STK

Vaše úprava SŘ na můj podnět z roku 2014 (dosud jsem nevěděl, že to bylo díky mému návrhu, žádnou zpětnou vazbu jsem tehdy od Vás nedostal) tkvěla v tom, že se o něco usnadnila možnost odmítnout hrát v nevyhovující prostoře a navrhnout prostoru vhodnější. Ve skutečnosti to snadné vůbec není. Kdybyste se do toho návrhu začetl podrobněji, tak ono schválení hrací prostory vedoucím ligy bylo spojeno s tím, že u těch problematičtějších by se na začátku sezóny určilo, jestli to vyhovuje pro účely BREST. A u těch kde by to hrubě nevyhovovalo stávajícímu SŘ, by buď byla vyžadována náprava nebo by bylo na každém družstvu, zda-li je ochotno tyto horší podmínky akceptovat. Takhle bychom si vyjasnili vše na začátku sezóny. Nyní je vše jasné také. Jsme nuceni hrát v kdejaké garáži.

V té době až dosud byla stále minimální výška stropu 3m. Toto kritérium bylo v SŘ i v době mého vstupu do BREST. Automaticky jsem předpokládal, že zapsaná pravidla, i když jen zájmové organizace, budou dodržována. No a nebyla. Já jsem podle nich hledal v roce 2010 prostory pro svůj provoz. Kolikrát jste Vy za tuto dobu od roku 2010 až 2019, jako předseda STK apeloval na dodržování Vámi odsouhlasených předepsaných kritérií. Naopak se chlubíte, kde jste všude hrál ještě v daleko horších podmínkách. Co jste proti těm horším podmínkám udělali? Začal jsem s tím já a ve své naivitě jsem si myslel, že se k tomu přidáte.

Neustále tvrdíte, že je nedostatek prostor. Není jich o nic méně, než v předchozích letech. Spíše naopak. Kde tedy hraje těch cca 80 družstev? Drtivá většina využívá dle mého názoru vyhovující prostory. Spíše je to nedostatek vůle poskytnout soupeřům – svým hostům, odpovídající podmínky.

Máte pravdu, že jsem si před zahájením letošní sezóny nezkontroloval důkladně změny v SŘ. Ono snížení na 2.60m ( téměř o 13,5%) jsem opravdu nečekal. Co naplat. Přizpůsobování si a ohýbání pravidel je nyní v módě. Otočím Váš argument „až si to bude přát více družstev“. Kolikže družstev z těch 80 si přálo tuto změnu? Psal jste že jedno? Na co do veřejné rozpravy? Vždyť na mnou požadované vyjádření souhlasu či nesouhlasu se změnami od ostatních družstev to nemá žádný vliv.

Rád bych se tímto omluvil všem členům BREST, že vlastně mým přičiněním se papírově zhoršily podmínky pro hrací prostory. Současně jsem si ale ověřil, že to nejspíš nikoho až tak netrápí, protože dodržování nikdo nevyžaduje. Proto slibuji, že s tím již přestanu na diskusním fóru obtěžovat.
Co když si ale teď někdo řekne, tak to můžeme zvát do 2,25m. Vždyť je to také jen o 13,5% nižší. Oni nám to když tak v pravidlech zohlední. Kde je ta hranice?

Re: Re: Re: změna výšky stropu v SŘ

Luděk Vodica - předseda STK | 18.09.2019

Dobrý den,
Vezmu to bod po bodu:
Ad Vámi navrhovaná úprava SŘ a neobdržená zpětná vazba - vzhledem k využití podstatné části vaší textace jsem předpokládal, že poznáváte svůj návrh (aktualizovaný SŘ s vyznačenými změnami všichni dostáváte spolu s podklady pro přihlášení).
Ad navrhované schvalování heren vedoucím příslušné ligy - výbor BREST rozhodl, že toto schvalování není nutné – buď herna podmínky splňuje a není co řešit, a nebo nesplňuje, a pak platí bod 7.4 SŘ… Váš zde uvedený návrh by vyžadoval specifikaci, co je ještě „problematičtější“ a co je už „hrubé“ porušení a bylo by závislé na názoru konkrétního vedoucího. Např. v soutěžích ČAST se posuzují pouze rozměry a podlaha na základě plánku s tím, že je možné přihlížet k místním podmínkám a drobným odchylkám - viz. čl. 114 a 323 SŘ.
To, že se pravidla časem mění, platí všude a budoucnost nám může ukázat ukázat, jestli naše volba byla správná či ne. (Mně se zase nelíbí plastové míčky, ale chci-li hrát, musím se přizpůsobit…).
Z Vašeho dotazu „kolikrát jsem apeloval na dodržování předepsaných kritérií“ soudím, že zřejmě nechodíte na úvodní schůzky vedoucích družstev nebo na námi pořádané turnaje, kde pokaždé apeluji na dodržování pravidel fair-play.
Pokud máte pocit, že se chlubím, kde všude jsem hrál, tak se omlouvám – chtěl jsem pouze poukázat na to, že problémy s hernami existují na všech úrovních...
Co jsem proti těm horším podmínkám udělal? Jelikož jsem žádnou hernu nepostavil ani nezačal provozovat vlastně asi nic… Jen trávím ročně desítky hodin při přípravě soutěží, jejich vedení a snaze nastavit základní podmínky tak aby si lidé mohli zahrát… a pak obhajobou toho vysvětlováním nespokojeným
Ad nedostatek heren – každoročně mi projdou rukama všechny přihlášky, kde družstva uvádějí své herny, takže si myslím, že mám celkem přehled, jak to v Brně vypadá. Nějak jsem si nevšimnul, že by nějaká „veřejná“ herna přibyla (naposled to snad byla X-arena).
Nepletete si náhodou pojem „ohýbání“ a „úprava“? Ohýbáním pravidel totiž rozumím výklad platných pravidel tak aby se do nich dotyčný „vešel“, kdežto úpravu pravidel, oznámenou před vyhlášením nového ročníku, považuji za OK.
K Vašemu dotazu „kolik družstev si přálo změnu výše stropu“ jsem již odpověděl ale nyní odpovím jinak – byl to přesně stejný počet družstev, která požadovala možnost odmítnout hrát v nevyhovující herně v r. 2014. Podle Vaší logiky jsme tedy rozhodli špatně, protože o to požádalo pouze 1 družstvo. No vidíte, a já si kupodivu myslím, že to byla tehdy dobrá připomínka…
SŘ je koncipován jako rámcový předpis, který stanovuje základní parametry pro hru s tím, že pokud se vedoucí vzájemně dohodnou, nemusí být některé parametry dodrženy (vezmu-li to do extrému - pokud se vedoucí předem shodnou, že utkání odehrají někde na venkovním betonovém stole nebo ve sklepě s výškou stropu 1,50m s prkýnky na maso a molitanovým míčkem v neděli ve 2 hodiny ráno a skutečně jej odehrají, pak je dle SŘ vše OK.) Pokud se vedoucí nedohodnou, platí ony definované parametry.
Vzhledem k tomu, že se do naší „debaty“ nikdo nezapojil, navrhuji případnou další komunikaci řešit mailem (s tím, že její výstupy samozřejmě můžete dále zveřejňovat).

Barvínek

Petr | 05.09.2019

Jednoduchý dotaz na všechny členy STK. Z jakého popudu byla změněna v Soutěžním řádu v odstavci nebo bodě nebo článku 7.3 minimální výška stropu ze 3m na 2,60m a jak jste dospěli zrovna k tomuto rozměru? Proč to není třeba o 5 cm více nebo méně? Co je míněno výškou stropu? Je to nejvyšší bod mistnisti ( tedy stavebni prvek) nebo je to naopak nejnižší, t.j. k rovině např osvětlení nebo jeho součástí, vodovodniho nebo plynoveho potrubi, případně klimatizace? Vztahuje se tento rozměr na celou mistnost nebo jen na určitou část? Prosim o reakci i ostatni členy Brest. Myslite si, že je tato změna prospěšná k vytvoření lepších podminek pro pingpong anebo se vice hodi pro pro stolni tenis? BREST znamená Brněnský rekreační STOLNÍ TENIS Nevite o nějaké volné sklepní prostoře nebo kočárkárně. DĚKUJI
Prosím o odpovědi členů STK na všechny položené otázky.

Re: Barvínek

Luděk Vodica - předseda STK | 07.09.2019

Dobrý den,
dovolím si odpovědět za celou STK, protože nevidím důvod aby se „musel“ vyjadřoval každý člen STK samostatně (samozřejmě, že nic nebrání vyjádřit se i ostatním členům STK). Změny v Soutěžním řádu může navrhovat každý člen BREST-u, tyto posuzuje STK a předkládá ke schválení výboru BREST-u. V tomto případě požádalo o úpravu družstvo, hrající v dotčené herně, tak aby splňovalo pravidla SŘ, protože se setkalo s odmítnutím hrát v této herně z důvodu výšky stropu, nesplňující kriteria BREST. Dle sdělení „domácího“ družstva bylo toto oficiální odmítnutí prvním v historii herny a žádní další soupeři si na výšku stropu v minulosti nestěžovali. Vzhledem k těmto argumentům, po shlédnutí fotografií herny a nedostatečnému počtu odpovídajících heren v Brně (pokud víte o nějaké takové – napište ji sem prosím…) se STK rozhodlo navrhovanou změnu doporučit ke schválení. Pokud si na tuto výšku bude stěžovat více družstev (např. poznámkou v zápisu o utkání nebo v každoročně rozesílaném dotazníku o soutěži) bude se tím STK opět zabývat.
Co se týká dotazů: co to je přesná výška stropu apod. – v SŘ se píše pouze o výšce místnosti, čímž se rozumí prostor mezi podlahou a stropem. Výška platí samozřejmě pro hrací prostor – děkuji za upozornění – snad nezapomeneme upravit textaci v SŘ pro další sezóny :-).
Správně jste napsal, že hrajeme Brněnský rekreační stolní tenis – vy jste zdůraznil velkým písmem slova „stolní tenis“, já stavím na stejnou úroveň i slovo „rekreační“. Znamená to, že nevyžadujeme shodné parametry jako platí pro hraní pod ČAST, čímž umožňujeme zasportovat si a porovnat síly více než 300 lidem, což si myslím, že je nejdůležitější cíl BREST-u.
Pinecu zdar

Re: Barvínek

Luděk | 07.09.2019

Dobrý den, nyní odpovím na Váš dotaz určený členům BREST jako řadový člen:
Váš dotaz: „Myslite si, že je tato změna prospěšná k vytvoření lepších podminek pro pingpong anebo se vice hodi pro pro stolni tenis?“ je zřejmě záměrně mírně provokativní , tak si dovolím odpovědět ve stejném duchu :-):
Ke zlepšení podmínek pro ping pong to nepovede, protože tato změna je schválena pouze pro soutěže BREST-u a neplatí tedy pro soutěže ping pongu. Ping pong je totiž trochu jina sportovní disciplína – viz. http://modrypinec.cz . Z toho vyplývá, že se hodí pro stolní tenis.
A nyní vážně:
Pokud bylo myšleno, jestli tato změna přispívá k podpoře „pinkání“ nebo podpoře hraní „seriózního“ stolního tenisu tak odpovědi mohou být různé.
Jakékoliv omezení nutí hráče k přizpůsobení se a tím „nucení“ učit se novým věcem, což je z hlediska vývoje hráče pozitivní . Na druhou stranu stejné omezení může omezit herní repertoár hráče, což v případě hráče „jednoho úderu“ může být problém.
Můj názor: Pokud daná změna neovlivňuje bezpečnost hráčů a regulérnost soutěže tak souhlasím…
Můžu se zeptat, proč Vám vadí změna tohoto pravidla? Hraje někdo ve vašem družstvu vysokou lobovanou obranu, kterou nemůže uplatnit (a kterou zřejmě nemohl uplatnit plně ani v případě původní výšky)?
Za svoji herní kariéru jsem v BREST-u postupně hrál všechny soutěže. Asi byste se divil, v jakých podmínkách se hrály (a někdy i hrají) i ty nejvyšší soutěže a neuvědomuji si, že by někdo, počítal centimetry, podával protesty či odmítal hrát…. (Pamětníci jistě vzpomenou na „hernu“ ve sklepě na VUT, v Národním divadle v zrcadlovém sálu či na chodbě apod. :-))
Já mívám občas problém s rozměry hracího prostoru, který mi neumožňuje hrát obranu dále od stolu, ale protože hraju REKREAČNÍ stolní tenis, nikdy jsem kvůli tomu neodmítl odehrát utkání.
Pinecu zdar :-)

8,liga

Luděk Vodica | 29.08.2019

Dobrý den, předem se omlouvám za nereagování na níže uvedené dotazy, způsobené pracovní vytížeností, přípravou nové soutěže a dovolenou… :-(
K vytvoření 8.ligy vedly zjm. tyto důvody:
1. Nárůst počtu přihlášených družstev.
2. Snaha o vytvoření jednotného termínového kalendáře.
ad 1. Dosud se tento nárůst řešil doplňováním příslušných lig „zespodu“, díky čemuž postupovalo zjm. v nižších soutěžích více družstev. Tato varianta byla a je však organizačně značně náročná – viz. bod 2. Jaký bude počet přihlášených družstev na rok dopředu nelze nijak zjistit, proto již několik let při úvodní schůzce vedoucích družstev a na „přeborech“ (jak přítomní zajisté mohou potvrdit) upozorňuji na možnost reorganizací soutěže a tím možnost přesunu více družstev do jiných lig. Princip při reorganizaci byl takový, že do vyšší soutěže postupovali první dva a sestupovalo tolik družstev aby byl konečný počet 10.
ad 2. Při odlišném počtu družstev v soutěži je nutné vytvářet individuální termínové kalendáře. S tím je spojena snaha o vyhovění požadavkům družstev, která se střídají ve stejné času ve stejné herně. Sladit tyto požadavky pak trvalo několik desítek hodin každou sezónu. (V sezóně 2014-2015 byl použit pro 10 i 12-ti členné ligy jednotný rozpis pro 12 družstev, který se však nebyl přijat z důvodu „nechtěného prodloužení sezóny a zvýšených prostojů“).

Ad počet odehraných utkání:
V dotaznících rozesílaných po konci sezóny se občas objeví požadavek na zvýšení počtu utkání (v 10-členných ligách) ale také požadavek na snížení počtů (v 12-členných ligách). Od sezóny 2009-2010 se jako standard zavedly 10-členné skupiny, které však byly navyšovány díky novým družstvům a nyní se po navýšení počtu družstev opět vracíme ke standardu. K porovnávání herních zkušeností slouží další námi pořádané turnaje (bohužel s nízkou účastí). Pro info – i 8.liga bude mít nakonec 10 účastníků.

Ad sestup ze 6.místa v 6.lize a nesestup z 9.místa ve 4.lize:
Princip postupů a sestupů je dán Soutěžním řádem, kdy obecně řečeno postupují první 2 družstva a sestupují poslední 2 družstva. V případě reorganizace byl zachován stejný princip s tím, že do nižší soutěže byly navíc přeřazeny družstva od konce tabulky tak, aby ve skupině zůstalo 10 družstev. Onen nesestup družstva na 9.místa ve 4.lize byl způsoben tím, že družstvo Bosonohy „A“ se do nového ročníku soutěže nepřihlásilo ani práva na svoji soutěž nepostoupilo jinému družstvu. Proto se doplnila 2.liga na počet 10 družstev a tím došlo k posunu v dalších ligách a udržení družstva na 9. příčce ve 4.lize.

Snad jsem zodpověděl vše najednou. V případě potřeby ostatní dovysvětlím na schůzce vedoucích družstev 2.9.2019 kam samozřejmě mohou i ostatní členové BREST.

Dotaz

Richard Šafář | 14.08.2019

Příteli Vodico, mohl bys mi vysvětlit, proč v 6. lize nestačilo na udržení ani umístění na 6. místě, tedy v první polovině tabulky ? Kdo chce, může si udělat analýzu sám, ale například ve 4. lize se udržel i 9. tým.

Pinecu zdar !!!

Osmá Liga

Tomáš Horázný | 08.08.2019

Ahoj, chtěl bych otevřít diskusi na téma přidani 8mé ligy do soutěže. Zajimal by mě nazor kohokoliv koho se tato změna dotkla a hned taky přidám svůj.

Nelíbí se mi snížení počtu odehraných zápasů. U nás (teď v sedmé lize) se bude hrát 18 místo 22 zápasů za sezonu. Ještě horší je to v Bčku které bude hrát v 8mé jen 14!. Soutěž končí v březnu, přitom by se v pohodě mohlo hrát celý duben a květen.Re: Osmá Liga

Pavel Havránek | 14.08.2019

Ahoj, taky mně přijdě, že těch 22 zápasů za sezonu je tak akorád. A ze sportovního hlediska je to ještě zvláštnější. Ale zřejmně pro většinu týmů je 22 zápasů za rok moc. Důležité je, že si můžeme zahrát :-).

Re: Re: Osmá Liga

Tomáš Horázný | 16.08.2019

OK, to bych pochopil, jen v mem okoli neznam nikoho kdo by si stezoval na prilis mnoho zapasu v sezone. Byl bych rad kdyby se ti co to takhle vnimaji prihlasili. Zatim co vim tak vetsina by rada hrala naopak vice zapasu.

Ted k tomu co je dulezite. Dulezite tedy je ze si muzem zahrat, nicmene dulezitejsi je zahrat si kvalitne. Tuhle zmenu vnimam jako krok zpet, zhorseni kvality souteze.

Záznamy: 1 - 15 ze 236
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přidat nový příspěvek