Přihlášeným družstvům byla přidělena pořadová čísla

12.08.2017 11:58