Brněnský rekreační stolní tenis, spolek

PROPOZICE

otevřeného přeboru jednotlivců 2023

 

A.    Všeobecná ustanovení

 

1.      Pořadatel:                             Brněnský rekreační stolní tenis, spolek (dále BREST)

 

2.      Datum uspořádání:              sobota 25.11.2023

 

3.      Místo:                                    hala TTC Moravská Slavia, Brno, Vojtova 12

 

4.      Ředitelství soutěže:

·         Ředitel:                            Luděk Vodica

·         Hospodář:                        Zdeňka Křížová

·         Jednatel (informace):       Luděk Vodica (603 332 897)

 

5.      Přihlášky: jmenovité, řádně vyplněné přihlášky (příloha) zašlete e-mailem na adresu: LVODICA@SEZNAM.CZ do 19.11.2023

 

Přihlášky do čtyřher se podávají na místě.

 

POZOR!!!   Je třeba zaslat přihlášky předem a včas, aby STK mohla řádně připravit systém a časový rozpis. Hráč se může odhlásit ( možno i telefonicky na 603 332 897, - uvést jméno, družstvo a soutěž, ze které se odhlašuje) nejpozději ve středu 22.11.2023 do 10 00 hod.

 

Každý řádně neodhlášený hráč je povinen za sebe zaplatit pokutu Kč 100,- hospodářce BREST. Hráči se do zaplacení pokuty pozastavuje činnost!

 

Hráči se mohou přihlásit i v době prezentace do soutěží v den turnaje, budou však zařazeni pouze v případě, že v losovacím plánu bude místo.

 

6.      Startovné pro nečleny BREST: Kč 150,-

 

7.      Losování: proběhne po uzavírce přihlášek, nejpozději v pátek 24.11.2023

 

B.   Technická a ostatní ustanovení

 

1.      Předpis: hraje se podle pravidel stolního tenisu, SŘ BREST a podle ustanovení těchto propozic

 

2.      Míčky: 40mm plastové, dodá pořadatel

 

 

3.      Soutěžní disciplíny:

-            A dvouhra mužů (hráči I. a II. ligy BREST doplněni podle žebříčku o přihlášené
z III. - VIII. ligy BREST, případně neregistrované)

-            B dvouhra žen

-            C čtyřhra mužů

-            D čtyřhra žen

-            E smíšená čtyřhra

-            F dvouhra mužů (hráči III.- VIII. ligy BREST, případně neregistrovaní)

 

4.      Systém soutěže:

- soutěže jednotlivců  - 1. kolo skupinový

- 2. kolo vyřazovací na jednu porážku

- čtyřhry                      -  vyřazovací na jednu porážku

Pořadatel si vyhrazuje právo změny hracího systému.

Nasazení bude provedeno podle výsledků v soutěžích družstev 2022/23.

 

5.      Podmínky účasti:

a)         turnaje se mohou zúčastnit členové BREST a neregistrovaní (v jakékoliv soutěži stolního tenisu!!!) hráči, nečleni BREST

b)        hráč startuje na vlastní nebezpečí, s vědomím svého zdravotního stavu

 

6.      Časový pořad:

           7 30 –   8 00        prezentace hráčů do soutěže F

           8 00                  zahájení soutěže F

           9 00 –   9 30      prezentace hráčů do soutěže A

         10 00                  zahájení soutěže A

         10 00 – 11 00      prezentace hráčů do soutěže C

         11 00 – 11 30      prezentace hráčů do soutěže B

cca    11 30 – 12 00        Č L E N S K Á   S C H Ů Z E   B R E S T

         12 30                  zahájení soutěže B

                                   prezentace hráčů do soutěže C, D a E

         12 30 – 18 00      pokračování soutěží

         cca 17 hod.        vyhlášení výsledků s oceněním nejlepších hráčů

 

7.      Rozhodčí: rozhodčí ke stolům určuje vrchní rozhodčí, převážně z poražených hráčů.

 

8.      Protesty: protesty podávají hráči řediteli soutěže s vkladem Kč 100,-, jež bude při uznání oprávněnosti protestu vrácen.

 

 

 

Tento turnaj byl schválen výborem BREST.

                                                               Anna Babjaková,

                                                               předsedkyně BREST