Brněnský rekreační stolní tenis, spolek

PROPOZICE

otevřeného přeboru jednotlivců 2021

 

A.    Všeobecná ustanovení

 

1.      Pořadatel:                             Brněnský rekreační stolní tenis, spolek (dále BREST)

 

2.      Datum uspořádání:              sobota 20.11.2021

 

3.      Místo:                                    hala TTC Moravská Slavia, Brno, Vojtova 12

 

4.      Ředitelství soutěže:

·         Ředitel:                            Anna Babjaková

·         Vrchní rozhodčí:              Roman Janda

·         Hospodář:                        Zdeňka Křížová

·         Jednatel (informace):       Luděk Vodica (603 332 897)

 

5.      Přihlášky: jmenovité, řádně vyplněné přihlášky (příloha) zašlete e-mailem na adresu: LVODICA@SEZNAM.CZ do 14.11.2021

 

Přihlášky do čtyřher se podávají na místě.

 

POZOR!!!   Je třeba zaslat přihlášky předem a včas, aby STK mohla řádně připravit systém a časový rozpis. Hráč se může odhlásit ( možno i telefonicky na 603 332 897, - uvést jméno, družstvo a soutěž, ze které se odhlašuje) nejpozději ve středu 17.11.2021 do 10 00 hod.

 

Každý řádně neodhlášený hráč je povinen za sebe zaplatit pokutu Kč 100,- hospodářce BREST. Hráči se do zaplacení pokuty pozastavuje činnost!

 

Hráči se mohou přihlásit i v době prezentace do soutěží v den turnaje, budou však zařazeni pouze v případě, že v losovacím plánu bude místo.

 

6.      Startovné pro nečleny BREST: Kč 150,-

 

7.      Losování: proběhne po uzavírce přihlášek, nejpozději v pátek 19.11.2021

 

8.      Pořádání přeborů se řídí aktuálními pravidly pro pořádání sportovních akcí v souvislosti s výskytem nemoci COVID-19.

 

B.   Technická a ostatní ustanovení

 

1.      Předpis: hraje se podle pravidel stolního tenisu, SŘ BREST a podle ustanovení těchto propozi

 

2.      Míčky: 40mm plastové, dodá pořadatel

 

3.      Soutěžní disciplíny:

-            A dvouhra mužů (hráči I. a II. ligy BREST doplněni podle žebříčku o přihlášené
z III. - VIII. ligy BREST, případně neregistrované)

-            B dvouhra žen

-            C čtyřhra mužů

-            D čtyřhra žen

-            E smíšená čtyřhra

-            F dvouhra mužů (hráči III.- VIII. ligy BREST, případně neregistrovaní)

 

4.      Systém soutěže:

- soutěže jednotlivců  - 1. kolo skupinový

- 2. kolo vyřazovací na jednu porážku

- čtyřhry                      -  vyřazovací na jednu porážku

Pořadatel si vyhrazuje právo změny hracího systému.

Nasazení bude provedeno podle výsledků v 1. polovině soutěží družstev 2019/20

 

5.      Podmínky účasti:

a)         turnaje se mohou zúčastnit členové BREST a neregistrovaní (v jakékoliv soutěži stolního tenisu!!!) hráči, nečleni BREST

b)        hráč startuje na vlastní nebezpečí, s vědomím svého zdravotního stavu

c)         hráč (nebo jiný účastník) nevykazuje klinické příznaky onemocnění, předloží čestné prohlášení o bezinfekčnosti a prokáže, že:

a)      osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b)     osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c)      osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo 14 dní.

d)     osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

e)      osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, který sí sám opatří, nebo

f)       osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

 

6.      Časový pořad:

           7 30 –   8 00        prezentace hráčů do soutěže F

           8 00                  zahájení soutěže F

           9 00 –   9 30      prezentace hráčů do soutěže A

         10 00                  zahájení soutěže A

         10 00 – 11 00      prezentace hráčů do soutěže C

         11 00 – 11 30      prezentace hráčů do soutěže B

cca    11 30 – 12 00        Č L E N S K Á   S C H Ů Z E   B R E S T

         12 30                  zahájení soutěže B

                                   prezentace hráčů do soutěže C, D a E

         12 30 – 18 00      pokračování soutěží

         cca 17 hod.        vyhlášení výsledků s oceněním nejlepších hráčů

 

7.      Rozhodčí: rozhodčí ke stolům určuje vrchní rozhodčí, převážně z poražených hráčů.

 

8.      Protesty: protesty podávají hráči řediteli soutěže s vkladem Kč 100,-, jež bude při uznání oprávněnosti protestu vrácen.

 

 

Tento turnaj byl schválen výborem BREST.

                                                               Anna Babjaková,

                                                               předsedkyně BREST