Změna soutěžního řádu

17.06.2013 23:18

Na příští ročník byl vydán nový soutěžní řád, který upravuje princip postupů a sestupů družstev, pořadí jednotlivců, podmínky hry na modrém stole, maximální počet hráčů na soupisce a zejména upravuje podmínky pro hráče z jiných soutěží a sankce za porušení těchto pravidel.
Nový soutěžní řád naleznete v sekci BREST/Soutěžní řád