Všechny soutěže jsou na základě vyhlášení mimořádných opatření, platných od 12.10.2020, dočasně přerušeny.

Pokračování soutěží v době vyhlášení mimořádných opatření od 5.10.2020 

 

Jak jste jistě všichni zaznamenali, od pondělí 5.10.2020 budou zavedena mimořádná opatření, týkající se snahy o zamezení dalšího šíření Covid-19.

Naše sportování je zařazeno do kategorie tzv. volnočasových aktivit, což znamená, že od 5.10. je nutno dodržovat  limit max. 10 lidí ve vnitřních prostorách (v tomto okamžiku toto platí do 19.10.2020).

Na základě všech aktuálně známých skutečností a po pečlivém zvážení všech možností STK rozhodlo o pokračování soutěží BREST, a to za podmínky dodržování všech aktuálně platných pravidel vyhlašovaných příslušnými orgány.

Co to znamená:

  • není-li domácí družstvo schopno splnit tyto podmínky ve své herně, je možno utkání odehrát – po předchozí dohodě obou vedoucích družstev – i na jiném místě – např. v herně hostů či jiném místě, splňujícím parametry pro hru
  • pokud utkání není možné odehrát, oznámí tuto skutečnost vedoucí domácího družstva vedoucímu příslušné soutěže a utkání bude odloženo. Termín pro odehrání těchto utkání určí STK dodatečně.

Tento systém bude platný po dobu platnosti mimořádných opatření, po jejich ukončení se bude pokračovat dle aktuálního rozpisu. V případě jejich dlouhodobé platnosti nebo při vyhlášení dalších opatření rozhodne STK o dalším postupu.

 

 

Středeční turnaje na Morendě

 
MS Brno pořádá tradiční středeční turnaje - propozice zde
Aktuální informace hledejte zde
 

Schůzka vedoucích družstev

Ve středu 9. září 2020  v 17:30 se v herně Moravské Slavie na Vojtově ulici bude konat schůzka vedoucích družstev.
Účast vedoucích nebo jejich zástupců nutná!
Prosím přezůvky s sebou!
doplněno: doporučujeme použít roušky

 

Výbor BREST vyhlašuje soutěžní sezonu 2020-2021

jak se příhlásit najdete zde
 

Bližší info::

Dbejte na správné a úplné vyplnění přiložené soupisky – vzor správného vyplnění je součástí souboru soupisky.

Číslo účtu pro platbu členských příspěvků – č. ú: 2601020153/2010

Členský příspěvek pro hrajícího člena je 300,- Kč, pro nehrajícího člena 50,- Kč

Přihlášky je třeba zaslat elektronicky nejpozději do 25.8.2020 na mail: LVODICA@SEZNAM.CZ

Členské příspěvky je třeba uhradit převodem na účet rovněž nejpozději do 25.8.2020 

V případě že vedoucí družstva nebude domlouvat utkání, uveďte prosím kontaktní osobu včetně mailové adresy.

Výše uvedené informace v nejbližší době obdrží vedoucí družstev od svých vedoucích lig..

Pokud máte nějaké požadavky (např. herna sdílená s jiným družstvem apod.) či jiné dotazy, napište do přihlašovacího mailu.

 

Pozvánka na turnaj Kometa Summer Cup

Pořadatel: SKP Kometa Brno – oddíl stolního tenisu (nepořádá Brest!)
Termín konání: sobota 1. 8. 2020
Místo konání: Bauerova 5 – herna SKP Kometa Brno,

 

Pořadatel: SKP Kometa Brno – oddíl stolního tenisu
Termín konání: sobota 1. 8. 2020
Místo konání: Bauerova 5 – herna SKP Kometa Brno,
bližší info zde

Hodnocení letošního ročníku

Všem vedoucím družstev byl rozeslán dotazník k vyjádření k letošnímu ročníku za jednotlivá družstva, nic ale nebrání tomu, aby se vyjádřil i členové samostatně... :-)
 
Formulář je ke stažení zde
 
Vaše připomínky zašlete prosím nejpozději do 14.6.2020 na mail lvodica@seznam.cz
 
Díky

Na základě níže uvedených skutečností Výbor BREST na doporučení STK rozhodl dne 22.5.2020 takto:

Pořadí družstev v jednotlivých soutěžích, zveřejněné na www.pinec.info platné k 15.kolu, je pořadí konečné. Určení postupujících a sestupujících družstev se řídí platným Soutěžním řádem.

 
za výbor BREST
Luděk Vodica
předseda STK
 

 

Výbor BREST (dále „Výbor“) rozhodl dne 12.3.2020 takto:

 

 Na základě vyhlášení nouzového stavu na území České republiky a následně na základě dalších opatření, která nezaručovala regulérní dohrání všech soutěží řízených BREST, Výbor rozhodl o ukončení všech soutěží  řízených BREST ke dni 13.3.2020, a to z těchto důvodů:

a) etické

- nutit hráče dohrávat utkání v době, kdy není zcela vyřešená současná situace

b) zdravotní

- nezvyšovat nebezpečí možného nakažení onemocněním Covid 19

c) regulérnost a podmínky

- nerovnoměrné podmínky k přípravě hráčů pro dohrání soutěží

- nemožnost zajištění hracích místností u všech oddílů

a další možné překážky k regulérnímu dohrání.

 

za výbor BREST
Luděk Vodica
předseda STK

 

 

Předčasné ukončení soutěže!!!

 

V souvislosti s vývojem situace v posledních dnech a hodinách (vyhlášení nouzového stavu v ČR) výbor BREST-u rozhodl o předčasném ukončení letošní sezóny.

Utkání plánovaná dle příslušných rozpisů od 16.3.2020 již nebudou hrána.

 

Luděk Vodica
předseda STK za výbor BREST

 

Přebory BREST se ruší!!!

Výbor BREST dne  27.2.2020 rozhodl, že Přebory BREST se z důvodu nízkého zájmu nebudou konat.
 
Přihlášení členové budou o zrušení informování.
 
Členská schůze se bude konat v náhradním termínu, o kterém budou všichni členové zavčasu informováni.

Pozvánka na Přebory BREST dne 29.2.2020

Propozice a přihláška: ZDE

 
Součástí je i členská schůze od cca 11:30 hod.
 
Uzávěrka přihlášek je 27.2.2020
 
Srdečně zve výbor BREST.

Pozvánka na turnaj do Hodonic 14.3.2020

bližší info zde

Turnaje v r. 2020

29.02.2020        Přebory BREST

16.05.2020        Memoriál

 

Výbor BREST přeje

pohodové prožití svátků vánočních a úspěšný rok 2020

na poli sportovním i osobním...

POZVÁNKA

na XXXI. ročník celostátního turnaje

tříčlenných družstev mužů a dvoučlenných družstev žen ve stolním tenise, pořádaný spolkem Brněnský rekreační stolní tenis – BREST

 
 
Datum konání:            16. 11. 2019
Uzávěrka přihlášek     11. 11. 2019
 
Bližší informace         ZDE
 
Výsledky                     ZDE

 

Schůzka vedoucích družstev

v pondělí  2. září 2019  v 18:00 se v herně Moravské Slavie na Vojtově ulici koná schůzka vedoucích družstev.
 

Na schůzce se budou družstvům přidělovat plastové míčky - proto je účast vedoucích nebo jejich zástupců nutná!

Prosím přezůvky s sebou!

 

Zařazení družstev do jednotlivých lig zde

Výbor BREST vyhlašuje soutěžní sezonu 2019-2020

jak se příhlásit najdete zde
 

Bližší info::

Dbejte na správné a úplné vyplnění přiložené soupisky (čísla průkazek, povinné kontaktní údaje u vedoucího a jeho zástupce, v případě náhradníka uvedení „N“ u jeho jména.) 

 

Číslo účtu pro platbu členských příspěvků – č. ú: 2601020153/2010

Upozorňuji, že na členské schůzi bylo schváleno navýšení členského příspěvku pro hrajícího člena na 300,- Kč (pro nehrajícího člena zůstává stále 50,- Kč)

 

Přihlášky je třeba doručit nejpozději do 31.7.2019 předsedovi STK

Členské příspěvky je třeba uhradit převodem na účet rovněž nejpozději do 31.7.2019 

 

V případě že vedoucí družstva nebude domlouvat utkání, uveďte prosím kontaktní osobu včetně mailové adresy.

 

Výše uvedené informace v nejbližší době obdrží vedoucí družstev od svých vedoucích lig..


Pokud máte nějaké požadavky (např. herna sdílená s jiným družstvem apod.) či jiné dotazy, napište předsedovi STK.

V sezóně 2019-2020 s plastovými míčky!!!

Pro usnadnění přechodu na nový typ míčků obdrží každé družstvo v soutěži mužů a žen nejpozději na počátku soutěže 2019-2020  10 ks míčků 

DHS - Dual D40+ ***

Další 2 ks obdrží každý hrající hráč, zapsaný na zapsaný na soupisce v základu výše uvedených soutěží (netýká se tedy náhradníků). Podmínkou bude přihlášení družstva do dalšího ročníku a po uhrazení členského příspěvku. S těmito míčky rovněž budou hrány veškeré turnaje pořádané BREST (Přebory, Memoriál apod.).
pozn. Volba míčku (pouze plastového) pro dlouhodobou soutěž bude i nadále v kompetenci domácího družstva.
V nejbližší době všichni vedoucí družstev obdrží mail s nabídku na pořízení míčků několika značek od specializovaného obchodu vsenastolní tenis.cz za velmi výhodné ceny.

 

Aktualizace výsledků:

1. liga    25.04.2019 - konečné    A. Babjaková    https://www.pinec.info

2. liga   22.04.2019 - konečné  L. Herz            https://www.pinec.info

3. liga   22.04.2019 - konečné   L.Vodica             https://www.pinec.info

4. liga    26.04..2019  - konečné L. Machálek       https://www.pinec.info

5. liga      18.04..2019 - konečné    F. Kokorský          https://www.pinec.info

6. liga      01.05..2019  - konečné   T. Konečná          https://www.pinec.info

7. liga       01.05.2019 - konečné   Z. Toufar              https://www.pinec.info

MIXY - 2.část       01.05.2019 - konečné   V. Havelková

ženy      25.03.2019 - konečné   Z. Křížová    https://www.pinec.info

 

Přebory BREST dne 2.3.2019

Propozice a přihláška: ZDE

 
Součástí je i členská schůze od cca 11:30 hod.
 
Uzávěrka přihlášek je 26.2.2019
 
Srdečně zve výbor BREST.
 
 

Nové úrazové pojištění členů od 1. 2. 2019 u Pojišťovny VZP, a.s.

bližší info  ZDE

Pozvánka na turnaj do Hodonic

 
bližší info ZDE

POZVÁNKA

na XXX. ročník celostátního turnaje

tříčlenných družstev mužů a dvoučlenných družstev žen ve stolním tenise, pořádaný spolkem Brněnský rekreační stolní tenis – BREST

 
 
Datum konání:         17. 11. 2018
Uzávěrka přihlášek    11. 11. 2018
 
Bližší informace ZDE
 
Výsledky ZDE

pořádaný spolkem Brněnský rekreační stolní tenis – BRESTPOZVÁNKA

na XXX. ročník celostátního turnaje
tříčlenných družstev mužů a dvoučlenných družstev žen ve stolním tenise,
pořádaný spolkem Brněnský rekreační stolní tenis – BRESTPOZVÁNKA
na XXX. ročník celostátního turnaje
tříčlenných družstev mužů a dvoučlenných družstev žen ve stolním tenise,
pořádaný spolkem Brněnský rekreační stolní tenis – BRESTPOZVÁNKA
na XXX. ročník celostátního turnaje
tříčlenných družstev mužů a dvoučlenných družstev žen ve stolním tenise,
pořádaný spolkem Brněnský rekreační stolní tenis – BREST

Zařazení družstev do jednotlivých lig včetně přidělení pořadových čísel zde

Upozornění

Prosím, abyste na formuláře „INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ“ před předáním p. Křížové tužkou doplnili registrační číslo příslušného hráče – usnadní nám to evidenci – děkuji.

 

Schůzka vedoucích družstev

v pondělí  3. září 2018  v 18:00 se v herně Moravské Slavie na Vojtově ulici koná schůzka vedoucích družstev. Účast nutná!

Prosím přezůvky s sebou!

Výbor BREST vyhlašuje soutěžní sezonu 2018-2019

jak se příhlásit najdete zde
 

Bližší info::

Z důvodu platnosti nových podmínek pro ochranu osobních údajů je nutné:

  • vyplnit novou verzi soupisky – (číslo průkazu členů můžete najít na http://www.brestpin.cz/brest/seznam-clenu/ )
  • aby každý člen spolku vyplnil a vlastnoručně podepsal souhlas se zpracováním osobních údajů  -  „INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ. (Originál musí být předán hospodářce p. Křížové – viz. níže)
  • Prosím, abyste na formuláře „INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ“ před předáním p. Křížové tužkou doplnili registrační číslo příslušného hráče..

     

Dbejte na správné a úplné vyplnění přiložené soupisky (čísla průkazek, povinné kontaktní údaje u vedoucího a jeho zástupce, v případě náhradníka uvedení „N“ u jeho jména.) 

Číslo účtu pro platbu členských příspěvků – č. ú: 2601020153/2010

Přihlášky je třeba doručit nejpozději do 10.8.2018 předsedovi STK.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je třeba doručit nejpozději do 10.8.2018 hospodářce BREST na adresu: p. Zdeňka Křížová, Černého 5, 635 00 Brno (doporučuji aby tyto souhlasy shromáždili a zaslali najednou vedoucí příslušného družstva).

Členské příspěvky je třeba uhradit převodem na účet nejpozději do 24.8.2018.

Registrace nových členů ve dnech 22.7.-6.8.2018 NEBUDE možná, proto ji neodkládejte.

V případě že vedoucí družstva nebude domlouvat utkání, uveďte prosím kontaktní osobu včetně mailové adresy.

Výše uvedené informace v nejbližší době obdrží vedoucí družstev od svých vedoucích lig..


Pokud máte nějaké požadavky (např. herna sdílená s jiným družstvem apod.) či jiné dotazy, napište předsedovi STK.

 

"Herní" míčky v sezóně 2018-2019

V nadcházející sezóně bude platit stejné pravidlo jako v sezóně loňské, t.j.:
Hraje se s celuloidovými míčky, které dodává pořadatel a musí být výrobcem označeny třemi hvězdičkami. 
Pokud se však obě družstva prostřednictvím svých vedoucích shodnou, mohou utkání odehrát míčky plastovými.

 

 

 

Výsledky sezóny 2017-2018 byly přesunuty do archívu

Výsledky PPČMS 2018

 

Zástupci BREST-u se zúčastnili CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE O PUTOVNÍ POHÁR ČECH,MORAVY A SLEZSKA.

 

V prestižní kategorii Muži se nepodařilo obhájit loňské a předloňské vítězství družstvu BREST-u ve složení: Balcárek, Lužný, Marvan, Smejkal, které tak skončilo na vynikajícím 2. místě.

GRATULUJEME a děkujema za skvělou reprezentaci!!! 

 

Kompletní výsledky ke stažení zde

Výsledky XVIII. ročníku "Memoriálu Dušana Jindřicha"

 
1 . Kalabis, Stříteský, Zetka, Křížová
2 . Paděra, Mičánek, Ilievová, Kalužová
3 . Rákosník, Zavřel, Šoba, Konečná
4 . Zitta, Klainbauer, Šulla, Korgerová
5 . Kaluža, Ostrý, Kurková, Chylíková
6 . Malý, Šindler, Procházka, Babjaková
7 . Matějka, Skurka, Soušková, Nebřenská
8 . Mišejka, Ondruš, Moser
9 . Fiala,Stloukal, Solařová, Fuxová
10 . Ryšavý, Běhal, Zittová, Ševčíková
11 . Švesták,Štefánik, Blaškovič, Straková
12 . Holiš, Pospíšil, Nimráček, Fanta
13 . Piták, Šumbera, Chvojková

podrobné výsledky  zde

XVIII. ročník "Memoriálu Dušana Jindřicha"  se koná 26.5.2018!

 

Srdečně zve výbor BREST

Bližši informace ZDE nebo ZDE

 

Uzávěrka přihlášek je 20.5.2018

 

Pozvánka

V této rubrice nejsou žádné články.

Novinky

Aktualizace stránek

30.08.2020 21:54
Zařazení družstev do jednotlivých lig včetně přidělení pořadových čísel zde

Sezóna 2019-2020 byla přesunuta do archívu

22.07.2020 21:13

Založena sekce Bazar

22.07.2020 19:04

Zveřejněna pozvánka na Přebory BREST

06.02.2020 20:28

Turnaje v r. 2020

08.01.2020 20:18
29.02.2020        Přebory BREST 16.05.2020        Memoriál

Zveřejněny výsledky "listopadového" turnaje

16.11.2019 22:45
Turnaj 16.11.2019

Zveřejněna pozvánka na "listopadový" turnaj

20.10.2019 18:39
Podrobnosti Pozvánka
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Novinky

Aktualizace stránek

30.08.2020 21:54
Zařazení družstev do jednotlivých lig včetně přidělení pořadových čísel zde

Sezóna 2019-2020 byla přesunuta do archívu

22.07.2020 21:13

Založena sekce Bazar

22.07.2020 19:04

Zveřejněna pozvánka na Přebory BREST

06.02.2020 20:28

Turnaje v r. 2020

08.01.2020 20:18
29.02.2020        Přebory BREST 16.05.2020        Memoriál

Zveřejněny výsledky "listopadového" turnaje

16.11.2019 22:45
Turnaj 16.11.2019

Zveřejněna pozvánka na "listopadový" turnaj

20.10.2019 18:39
Podrobnosti Pozvánka

Zveřejněno zařazení družstev do jednotlivých lig

03.08.2019 11:32
více zde

Výsledky sezóny 2018-2019 byly přesunuty do archívu

03.08.2019 11:31

Vyhlášení soutěží sezony 2019-2020

10.06.2019 13:32
bližší info zde
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>