Soupisky

1 JAPAS JPS
11 Janovská Alena  
12 Pavlíková Zdeňka  
2 POHODA POH
21 Meluzínová Věra  
22 Klimešová Zdeňka  
23 Daňková Miroslava  
3 Dopravoprojekt DPB
31 Křížová Zdeňka  
32 Hojačová Jana  
4 ABB ABB
41 Hrdličková Stanislava  
42 Sychrová Marta  
5 VUT VUT
51 Šuláková Dagmar  
52 Nebřenská Stanislava  
53 Oslíková Eva