Soupisky

 

1 PLYNOPINEC PLYN
11 Chlupová Zlatka  
12 Stejskalová Šárka  
2 CONSTRA s.r.o Brno CONS
21 Meluzínová Věra  
22 Klimešová Zdeňka  
23 Daňková Miroslava  
3 ABB ABB
31 Hrdličková Stanislava  
32 Sychrová Marta  
4 VUT VUT
41 Šuláková Dagmar  
42 Nebřenská Stanislava  
43 Babjaková Anna  
5 TEST TEST
51 Streitová Lenka  
52 Tesařová Dana  
53 Kudová Renata  
6 Dopravoprojekt DPB
61 Křížová Zdeňka  
62 Hojačová Jana  
63 Novotná Jitka  
7 JAPAS JPS
71 Janovská Alena  
72 Pavlíková Zdeňka