Soupisky

 
 
1 ABB ABB
11 Hdličková Stanislava  
12 Sychrová Marta  
2 TEST TEST
21 Streitova Lenka  
22 Tesařová Dana  
23 Kudová Renata  
3 VUT VUT
31 Šuláková Dagmar  
32 Nebřenská Stanislava  
4 JAPAS JAP
41 Janovská Alena  
42 Pavlíková Zdenka  
5 Dopravoprojekt DPB
51 Křížová Zdeňka  
52 Hojačová Jana  
6 Constra s r.o. CONS
61 Meluzínová Věra  
62 Klimešová Zdeňka  
63 Daňková Mirka