Členské příspěvky

pro sezonu 2023-2024 činí  300 Kč/ hrající člen resp. 50 Kč/ nehrající člen

 

způsob úhrady:

  • převodem na účet BREST č.: 2601020153/2010, variabilní symbol: č. vašeho členského čísla BREST, v případě více plátců, všechna čísla (př.: č. 21, 29, 45, 52 bude variabilní symbol: 21294552) - v případě nedostatku místa napsat členská čísla do zprávy pro příjemce
  • složenkou s uvedením stejného č. účtu a variabilního symbolu