Členské příspěvky

termín pro zaplacení členských příspěvků na sezónu 2022/2023  je 21.8.2022 a činí 300 Kč/ hrající člen a 50 Kč/ nehrající člen

 

Výbor BREST rozhodl o prominutí členského příspěvku pro sezónu 2021-2022 rok pro členy BREST, kteří uhradili členský příspěvek pro sezónu 2020-2021

 

způsob úhrady:

  • převodem na účet BREST č.: 2601020153/2010, variabilní symbol: č. vašeho členského čísla BREST, v případě více plátců, všechna čísla (př.: č. 21, 29, 45, 52 bude variabilní symbol: 21294552) - v případě nedostatku místa napsat členská čísla do zprávy pro příjemce
  • složenkou s uvedením stejného č. účtu a variabilního symbolu