Postup pro přihlášení:

Pročíst Stanovy a Soutěžní řád (zjm. Podmínky pro účast v soutěžích družstev)

 

 • jednotlivec, dosud neregistrovaný v BREST-u, přistupující do již existujícího družstva:
  • domluvit se s hospodářkou Z.Křížovou ,  tel.: 549 123 164 nebo 733 513 015 na způsobu předání vyplněné Přihlášky a uhradit členský příspěvek (doporučuji přes vedoucího družstva, který hráče musí zapsat na soupisku) 
  • (v případě již probíhající soutěže aktualizovanou soupisku elektronicky zaslat vedoucímu příslušné ligy)

 

 • jednotlivec, dosud neregistrovaný v BREST-u, bez družstva – doporučuji prezentovat svůj zájem se zúčastnit zde: https://www.brestpin.cz/hleda-se-hrac-tym/  a po vzájemné domluvě postupovat dle předchozího bodu

 

 • přihlášení nového družstva: kontaktovat předsedu STK  pro ověření, zda je možné se přihlásit a v případě souhlasu:
  • vyplněnou přihlášku jednotlivce za každého člena družstva předat osobně nebo mailem  hospodářce Z.Křížové a uhradit členský příspěvek). Následně obdržíte průkazy s evidenčním čísly.
  • vyplnit soupisku, která slouží jako přihláška družstva a tuto společně s potvrzením o úhradě členských příspěvků elektronicky zaslat předsedovi STK.