Členové organizačního výboru BREST

 
    tel. zam. , mobil, mail: tel. domů:
předseda Ing. Anna Babjaková 604 509 449  
    ab2007ab@gmail.com  
místopředseda Ing. Martin Smejkal 604 211 283  
    smejkal@bkom.cz  
hospodář Zdeňka Křížová 549 123 164, 733 513 015  
    krizovazde@email.cz  
předseda STK Ing. Luděk Vodica 603 332 897  
    LVODICA@seznam.cz  
členové RNDr. Stanislava Hrdličková 775 328 262  
    shrdlickova@outlook.com  
  Ing. Pavel Mičánek 532 045 422, 608 430 136 543 243 208
    micanek@kralovopolska.cz  
  Dagmar Šuláková dasu@post.cz  
    602 978 709  
       
 

Členové STK BREST 

 
Jméno Soutěž tel. zam. mobil e-mail
Luboš Herz I. liga 542 214 865 777 311 177 lubosherz@volny.cz
Jan Baslík II. liga - 723 003 060 j.baslik@email.cz
František Kokorský III. liga - 733 595 184 frantisek.kokorsky@linioplan.cz
Zdeňka Křížová IV. liga 549 123 132 733 513 015 zdenka.krizova@dopravoprojekt.cz
Luděk Vodica V. liga - 603 332 897 lvodica@seznam.cz
Anna Babjaková VI. liga - 604 509 449 ab2007ab@gmail.com
Tereza Konečná VII. liga - 732 166 173 rezka1@centrum.cz
Luděk Vodica VIII. liga - 603 332 897 lvodica@seznam.cz
Zdeňka Křížová ženy 549 123 132 733 513 015 krizovazde@email.cz
Tereza Konečná mix - 732 166 173 rezka1@centrum.cz