Přebory BREST - 1.3.2014

propozice včetně přihlášky pro stažení zde

 

PROPOZICE

otevřeného přeboru jednotlivců 2014

 

A Všeobecná ustanovení

 

 1. Pořadatel:                             Občanské sdružení BREST
 1. Datum uspořádání:              sobota 1.3.2014
 1. Místo:                                    hala TTC Moravská Slavia, Brno, Vojtova 12
 1. Ředitelství soutěže:
  • Ředitel:                         Jaroslav Juras
  • Vrchní rozhodčí:           Věra Laicmanová
  • Hospodář:                     Zdena Křížová
  • Jednatel (informace):    Luděk Vodica (603 332 897)
 1. Přihlášky: jmenovité, řádně vyplněné přihlášky (příloha) zašlou vedoucí družstev e-mailem na adresu: LVODICA@SEZNAM.CZ do 23.2.2014

Přihlášky do čtyřher se podávají na místě.

 

POZOR!!!   Je třeba zaslat přihlášky předem a včas, aby STK mohla řádně připravit systém a časový rozpis. Závodník se může odhlásit ( možno i telefonicky na 603 332 897, - uvést jméno, družstvo a soutěž, ze které se odhlašuje) nejpozději úterý 25.2.2014 do 10 00 hod.

Každý řádně neodhlášený hráč je povinen za sebe zaplatit pokutu Kč 100,- hospodářce BREST. Hráči se do zaplacení pokuty pozastavuje činnost!!!!!!

Hráči se mohou přihlásit i v době prezentace do soutěží v den turnaje, budou však zařazeni pouze v případě, že v losovacím plánu bude místo.

 1. Startovné pro nečleny BREST: Kč 50,-
 1. Losování: proběhne po uzavírce přihlášek, nejpozději v pátek 28.2.2014

B Technická a ostatní ustanovení

 1. Předpis: hraje se podle pravidel stolního tenisu, SŘ BREST a podle ustanovení těchto propozic.
 1. Míčky: 40mm, dodá pořadatel
 1. Soutěžní discipliny:
 • A dvouhra mužů BREST, hráčů I. ligy doplněno podle žebříčku o přihlášené
  z II. - VII. ligy
 • B dvouhra žen BREST
 • C čtyřhra mužů
 • D čtyřhra žen
 • E smíšená čtyřhra
 • F dvouhra mužů nehrajících I. ligu BREST, nebo odehráli v I. lize méně než 6 zápasů družstev
 1. Systém soutěže:

- soutěže jednotlivců  - 1. kolo skupinový

         - 2. kolo vyřazovací na jednu porážku

- čtyřhry                      -  vyřazovací na jednu porážku

Pořadatel si vyhrazuje právo změny systému.

Nasazení bude provedeno podle výsledků v 1.polovině soutěží družstev 2013/14

 1. Podmínky účasti:
  1. turnaje se mohou zúčastnit členové BREST a neregistrovaní (v jakékoliv soutěži stolního tenisu!!!) hráči, nečleni BREST
  2. účastník startuje s vědomím svého zdravotního stavu
 1. Časový pořad:

           7 30 –   8 00         prezentace závodníků do soutěže F

           8 00                   zahájení soutěže F

           9 00 –   9 30       prezentace závodníků do soutěže A

         10 00                   zahájení soutěže A

         10 00 – 11 00       prezentace závodníků do soutěže C

         11 00 – 11 30       prezentace závodníků do soutěže B

cca    11 30 – 12 00         V A L N Á   H R O M A D A   B R E S T

         12 30                   zahájení soutěže B

                                   prezentace závodníků do soutěže D a E

         12 30 – 18 00       pokračování soutěží

 1. Rozhodčí: rozhodčí ke stolům určuje vrchní rozhodčí, převážně z poražených
 1. Protesty: protesty podávají hráči řediteli soutěže s vkladem Kč 100,-, jež bude při uznání jeho oprávněnosti vrácen.

Ceny: vítězové všech disciplin a účastníci, kteří se umístí do čtvrtého místa, obdrží věcné ceny.

Tento turnaj byl schválen výborem BREST 29.1.2014.

 

                                                               Lubomír Mišejka,

                                                               předseda BREST